top of page

...bygningar for fleire generasjonar

Prestbø & Grimen Invest har henta fram dei gamle røta sine, og er no blitt Grimgard Invest.

I fleire generasjonar har nordmenn arbeid hardt for å kunna brødfø familiane sine og for å ha eit tak over hovudet og le for uværet. Ei av dei viktegaste hjelpemiddela langs kysten var å nytta båt for fiske, og båten blei behandla godt. 

Grimgard Invest møter den moderne tidsalderen med moderne langhus med inspirasjon med forankring i norsk tradisjon og kultur.

Me i Grimgard Invest har bidratt med husly til trengande familiar og båtar i lang tid, og har ein sterk visjon om å kunna fortsettja med dette bidraget i all framtid.  

bottom of page