top of page

...bygningar for fleire generasjonar

Om Grimgard Invest AS

I tillegg til utleige av næringsbygg me besitter, har me også eigerinteresser i andre føretak som hovedsakleg investerar i eigedom.

Dagens styreleiar i Grimgard Invest AS er ein av dei sentrale representantane som stifta selskapet i 2003.

bottom of page