Sjøstrand

SJØSTRAND-BYGGET I FITJAR SENTRUM

Du finn oss på adressa Fitjarsjøen 28, mellom Fitjartun og Varehuset Rydland.

I dag finn du frisørsalongen DUO Hårstudio og husflidbutikken Husflidkroa i lokala på gateplan.

 

I etasjane ovanfor er det innreia med hybelleilegheiter som i dag er utleigd på langtidskontrakt.

Show More

© 2021 - Grimen Trading      - Personvernopplysninger -