top of page

Sjøstrand

SJØSTRAND-BYGGET I HISTORISK SAMANHENG

Bygget vart reist på 1930-talet av O. Halstensen.

I løpet av åra har bruksområdet til bygget vært mykje variert.

 

Gjenngangaren er at lokala på gateplan har vore nytta til ulike næringsaktivitetar, og romma over har vore nytta til bustadføremål, deriblant som gjestgiveri og anna utleige.

 

Av aktiviteter som har heldt til i bygget kan det nemnast landhandel, restaurant, legekontor, husdyrhold, husflidbutikk, produksjonslokale for ulik handarbeid og frisørsalong. 

 

Under synast to gamle reklamar frå bygget, som er publisert etter avtale med Fitjar Sogelag.

bottom of page